Historia

20 marca 1948 roku w Szczecinie powstała Akademia Lekarska, trzecia wyższa uczelnia miasta. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. Pierwszą siedzibą władz był budynek przy al. Niepodległości 30. W 1949 r. uczelnia otrzymała nazwę Pomorska Akademia Lekarska, rok później Pomorska Akademia Medyczna. W 2010 roku uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Organizatorami PAM byli profesorowie: Jakub Węgierko (pierwszy rektor), Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski, Józef Taniewski i January Zubrzycki. Wkrótce dołączali do nich kolejni: Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Lech Działoszyński, Adam Krechowiecki, Wanda Murczyńska, Jan Sotwiński, Eugeniusz Miętkiewski, Edward Gorzkowski, Irena Semadeni, Bolesław Górnicki.

PUM posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 14 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Od 1996 roku uczelnia realizuje program anglojęzyczny, na którym studenci z ponad 30 krajów świata uczą się medycyny i stomatologii. Od 2013 roku wprowadzono Program Asklepios adresowany do studentów z Niemiec.

W 2012 roku PUM wspólnie z IPN powołał Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zidentyfikowano 70 osób są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”, dowódca V Wileńskiej Brygady AK; major Heronim Dekutowski ps. „Zapora”, cichociemny i Danuta Siedzikówna ps. „Inka”.

Kadra naukowo-dydaktyczna PUM liczy 700 pracowników, w tym jest 92 profesorów, 98 doktorów habilitowanych i 385 doktorów. Tytuł doktora honoris causa uczelni otrzymało 28 wybitnych naukowców z kraju i ze świata.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona w genach) oraz prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi). Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.