Kontakt

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
centrala tel. 91 48 00 700, 091 48 00 800
fax 91 48 00 705

Rektor

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 801
e-mail: rektor@pum.edu.pl

Kanclerz

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 701
e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl

Rzecznik Prasowy

e-mail: rzecznik@pum.edu.pl